בניית חממות לכל מטרה

כפר סבא

שם לקוח: 
החווה החקלאית בכפר סבא
על הפרויקט: 

בחוה החקלאית בכפר סבא בנינו חממה יחודית ,עם כל השיכלולים כולל מסך תרמי
שולחנות , אוטמציה בוילונות, לטובת ילדי ביתי הספר בסביבה,שבאים ללימןדי החקלאות בחווה.  

חממה טכנולוגית – דגם ליאור