בניית חממות לכל מטרה

חממה לימודית - בית חג"י

שם לקוח: 
ביה"ס בית חג"י
על הפרויקט: 

פרוייקט חממה לימודית בביה"ס בית חג"י - מדגם רותם

חממה יחודית הכוללת מבנה מחוזק שולחנות גידול מערכת השקיה ודישון

חממה זו מיועדת לשימוש תלמידי המגמה לחקלאות בשילוב גידולי ירקות בקרקע וע"ג השולחנות

מנהרה – דגם רותם